Kontakt styret og Avlsrådet

Syret i FFN: Kontakt styret ved å sende e-post til: ffnstyre@gmail.com

Avlsrådet: leder Rune Gjengedal, rune.gjengedal@gmail.com

Følg link til avlsrådets medlemsside. Her finnes navn og kontaktinformasjon.