Komiteer og utvalg

 

Valgkomite:


Leder: Sverre Rinden        E-post: sverrerinden@gmail.com
Medlem: Stener Ruud       E-post: ste-ruud@online.no
Medlem: Terje Ouff           E-post: teouf@online.no
Vara: Tommy Aune            E-post: tommyaune88@gmail.com


Revisorer:

Arne Gunnar Tollhaugen
Elvar Aune


Redaksjonskomite:

Stener Ruud, Tlf: 91304541, E-post: ste-ruud@online.no 

Marianne Mørch Grahn, Tlf: 97070209, E-post: margra38@gmail.com 


Salg av profileringsutstyr:

David Herberg, Kollsvegen 494. 2825 Gjøvik tlf. 91353869  E-post: dbirghe@online.no


Webmaster

Marianne Mørch Grahn, Tlf: 97070209, E-post: margra38@gmail.com  

Benjamin Abrahamsen, Tlf: 91706217, E-post: beab@online.no