Historikk Norkilpa

Norkilpas far var Finn Fjeldseth som var nestformann/sekretær for FFN. Han så behovet for å ha en uttaksprøve for hunder som skulle gå til RM
RM ble første gang arrangert i 1985 og da ble uttaket av de Norske Finskstøvere som skulle representere Norge tatt ut fra prestasjoner oppnådd under ordinære jaktprøver.

Norkilpa rasemesterskapet for finskstøver, har vært arrangert 9 ganger med 8 forskjellige vinnere. Kun Plaisir Jr til Arne Hovelsås har greid det kunststykke å vinne 2 ganger. 
De 3 første gangene gikk Norkilpa som en del av en ”vanlig” eliteprøve, mens de 6 siste Norkilpa har gått som en selvstendig prøve.
Første prøve i som skulle gått i 1998 ble av div. årsaker ikke avviklet før i 1999 derfor ble det avviklet to Norkilpa prøver dette året. 
Noen forskyvninger ble det også frem til 2003 men fra 2004 har Norkilpa vært arrangert vært andre år

Norkilpa vinnere siden starten i 1998

År Klubb Sted Tid Vinner Eier
2017 Vestfold HHK Vindfjelltunet Gjestegaard 07-08/17 Ae-Rossi Elvar og Tommy Aune
2014 Telemark HHK Rauland 25-26/10 Moseheias Sanja Harald Sandbakken
2012 Vest Oppland HHK Leira 15-16/10 Raju Peto Helge Bjørgan
2010 Hedemark HHK Engerdalstunet 23-24/10 Bruselia´s Karo Ove Stubberud
2008 Hadeland HHK Åstjern 29-30/11 Angmyrans Hiski Vidar Hagen
2006 Vestfold HHK Bruflat 13-14/11 Plasir Jr Arne Hovelsås
2004 Hedemark HHK Løten 27-28/11 Mia Gaute Jerpen
2003 Trøndelag HHK Selbu 04-05/10 Plasir Jr Arne Hovelsås
2000 Vest-Oppland HHK  * Skjeppeskjøen 10-11/11 Klinga Odd G Lien
1999 Gudbrandsdal HHK ** Tretten 23-24/10 Lord Per Berg
1998/99 Telemark HHK *** Ulefoss 13-14/02 Punky Jørn Hauglund

*         Del av Totenås prøven
**       Del av Tretten prøven
***     Del av Ulefoss vinterprøve