Regnskap 2015

Regnskap FFN 2015, Budsjett 2016 Revisors merknader til regnskapet for 2015

Gave til FFN

Under NHKF sin 60-års jubileumsutstilling på Biri den 21.juni 2014 ble FFN overrakt en flott […]