Informasjon fra Avlsrådet

Avlsrådet har i avlssesongen 15/16 behandlet 46 forespørsler, her er 43 kombinasjoner anbefalt og 3 […]

Informasjon fra Avlsrådet

Avlsrådet behandlet i avlssesongen 2014. 31 parringsforespørsler. 29 av disse ble anbefalt og 2 ikke […]

Møte Avlsrådet 16.05.2015

Per Sandåker er leder i avlsråd. Per Kristiansen er Nestleder Arnfinn Kristiansen er Styremedlem/Kasserer Kristian […]

Ataxi

ATAXI er en enkel autosomal recessiv nedarving, det vil si at sykdommen av denne art manifester seg bare […]