Informasjon fra Avlsrådet

Avlsrådet har i avlssesongen 15/16 behandlet 46 forespørsler, her er 43 kombinasjoner anbefalt og 3 […]