Anbefalte/godkjente parringer

Tispeeiere må være nøye med å gi tilbakemelding for de tre siste kolonner slik at vi kan holde disse oppdatert.

Har du planer om valpekull? Ta kontakt med avlsrådet og planlegg avlen sammen med oss! 

X- tegn før hundenavn betyr: X = Utstillingschampion, XX = Jaktchampion, XXX = Både jakt og utstillingschampion
Enkelte svenskregistrerte hunder som vi ikke kan få opp Fiktiv stamtavle på her kan du finne ved å søke her på SKK Hunddata

Avlsrådet for Finsk Støver ønsker at oppdrettere gir en god tilbakemelding på fødte valpekull. Klikk her for å gå til skjemaet «Tilbakemelding valpekull». Skjemaet ligger også under menyen Avlsråd – skjemaer

Følgende retningslinjer gjelder for Anbefalte/Godkjente kombinasjoner:

*   Anbefalte kombinasjoner: 
*   Det gis Anbefalt når tispeeier ber Avlsrådet om hjelp til å finne hannhund til tispa si. Avlsrådet anbefaler da en eller flere hannhunder som de mener vil passe å bruke på denne tispa.

*   Godkjente kombinasjoner:
*   Det gis Godkjent når tispeeier selv har funnet hvilken hannhund han ønsker å bruke på tispa si. Avlsrådet vil da sjekke om kriterier for avl er iht vedtatte retningslinjer og gir da Godkjent hvis disse er oppfylt.
*   Det kan også gis Godkjent når innavlsprosent er over 3%. Dette vil gjelde i spesielle tilfeller og søkes unngått.
*   Det er også mulig for Avlsrådet å gi Godkjent til kombinasjon hvor et av avlsdyrene allerede har over 33 avkom etter seg. Dette vil kun gjelde hvis særlig gode nedarvere ønskes mere brukt og det må søkes NKK i hvert enkelt tilfelle.

Aktuelle kombinasjoner som vises på denne listenTispeEier / kontaktperson av tispeHanneAnbefalt/ GodkjentDato for parringDato antall valper fødtAntall ledige valper
Kombinasjon
nr. 2
Avlssesongen 2022
Brodern's Ak Heika
Reg.nr:
NO39559/15
Jomar Aasvold
7760 Snåsa
Tlf 99408735
Liakammen's Nico
Reg.nr:
NO54931/19
Godkjent

Stamtavle
Kombinasjon
nr. 1
Avlssesongen 2022
xx Bagskjuldalen's Trysil-Klara
Reg.nr: NO57021/19
Morten Gaathaug
3330 Skotselv
Tlf: 45270277
xx Bagskjuldalen's Zico
Reg.nr: NO45634/14
Godkjent

Stamtavle
Kombinasjon
nr. 23
Avlssesongen
2021
xxx Liakammen's Amanda
Reg.nr:
NO54933/19
Arvid Handberg Verrafjordsveien 240 7318 Agdenes
41103098
arvidhandberg@hotmail.com
xx Järilvattnets Loke
Reg.nr:
SE44726/2018
Godkjent
Järilvattnets_Loke
Liakammen_s_Amanda
Kombinasjon
nr. 22
Avlssesongen
2021
xx TS-Aiwa
Reg.nr:
NO45291/16
Nils Sveinung Ramsli
Røsslyngen 21
4438 Sira
tlf 40622524
sivodegard@hotmail.com
xxx Rn Jeppe
Reg.nr:
NO30591/16
Godkjent

Stamtavle
Kombinasjon
nr. 21
Avlssesongen
2021
xxx Harehøgdas Nääni
Reg.nr:
NO40624/16
Odd Helge Nordengen
Formervegen 1
2345 Ådalsbruk
91195536
xxx Rn Jeppe
Reg.nr:
NO30591/16
Godkjent
Stamtavle
Parret 17. og 19. desember.
Kombinasjon
nr. 20
Avlssesongen
2021
xx Enya
Reg.nr:
NO32909/18
Tom Erik Skjærstein.
Torpavegen 39, 2870 Dokka
95110806
xx Brynsåsen's Jack I I
Reg.nr:
NO52108/15
Godkjent
Stamtavle
Kombinasjon
nr. 19
Avlssesongen
2021
Brynsåsen's Zita
Reg.nr:
NO43767/16
Runar Thon
Båstadveien 200 1860 Trøgstad
41205177
xx Tl Hugo
Reg.nr:
NO43308/18
Godkjent
Stamtavle
Kombinasjon
nr. 18
Avlssesongen
2021
x Harehøgdas Birka
Reg.nr:
NO40623/16
Stian Østvåg,
Borgveien 16,
1914 Ytre Enebakk
95098321
stianostvag@hotmail.com
xx Eikerdalens Hunter
Reg.nr:
NO45867/17
Godkjent
Stamtavle
Kombinasjon
nr. 17
Avlssesongen
2021
xxx Högbroens Röti
Reg.nr:
SE39451/2014
Sven Tore Granlund.
Dønnumvegen 2
2080 Eidsvoll
91171266 svengranlund.stg@gmail.com
xxx Knautgårdens Linus
Reg.nr: SE18359/2013
Godkjent

Stamtavle
Parret 1. oktoberFødt 4 valper.Alle solgt.
Kombinasjon
nr. 16
Avlssesongen
2021
xxx Högbrons Kiira
Reg.nr:
SE50182/2015
Arvid Handberg Verrafjordsveien 240
7318 Agdenes
41103098
Solstrimmans Finn-Mika
Reg.nr:
SE42961/2019
Anbefalt

Stamtavle
Parret 21. og 22. oktober.
Kombinasjon
nr. 15
Avlssesongen
2021
xxx Lempi
Reg.nr:
NO43948/15
Tormod Gjerdbakken
Tlf 90035836
xx Belger Du Nord Aron
Reg.nr:
SE36116/2015
Anbefalt

Stamtavle
Parret 25. august.1. oktober: tispa er drektig.
Kombinasjon
nr. 14
Avlssesongen
2021
xx Klinga
Reg.nr:
NO47993/18
Sverre Rinden, Leiteli 4,
4747 Valle
90605796 sverrerinden@gmail.com
xx Belger Du Nord Aron
Reg.nr:
SE36116/2015
Godkjent

Stamtavle
Bekreftet drektig, valper forventes rundt 2. september.
Kombinasjon
nr. 13
Avlssesongen
2021
xx AR Emma
Reg.nr:
NO32638/18
Annette Rambøl og Ole Anders Tønneberg, Mobekkveien 851, 2232 Tobøl
92836982
ole.anders.tonneberg@ahk.no
Liakammen's Nico
Reg.nr:
NO54931/19
Anbefalt

Stamtavle
Forventet løpetid rundt juletider.
Kombinasjon
nr. 12
Avlssesongen
2021
Høgbrons Laulaa
Reg.nr:
SE45452/2017
Gudmund Sandåker
Sandåker 39
4980 Gjerstad
Tlf 41679557 gudsanda@online.no
Trollfossens Leo
NO39664/19
Godkjent
Stamtavle
Rundt 10. mai6 valper født 9. juli, 2 tisper og 4 hanner.
Kombinasjon
nr. 11
Avlssesongen
2021
xx Rg-Frida
Reg. nr: NO32688/14
Andreas Lie
Briskeveien 9,
3158 Andebu
92663482
xx Ts-Affi
NO45290/16
Godkjent

Stamtavle
Konstatert tom på ultralydundersøkelse 27. mai.
Kombinasjon
nr. 10
Avlssesongen
2021
xxx Högbrons Kiira
Reg.nr:
SE50182/2015
Arvid Handberg Verrafjordsveien 240 7318 Agdenes
41103098
xxx Koivukulman Lucky-Lasu
Reg.nr:
SE50731/2017
Godkjent

Stamtavle
28. juni: Det blir ingen parring pga sein løpetid.
Kombinasjon
nr. 9
Avlssesongen
2021
xxx Engeråsens Lisa
Reg.nr:
NO46108/17
Per og Marianne Grahn
Smedveien 2
1940 Bjørkelangen
92843623
xxx Høgbrons Marshall
Reg.nr:
SE48400/2016
Godkjent

Stamtavle
Parret 16. februar. Konstatert drektig ved ultralyd.Født 6 valper 18. april. 2 tisper og 4 hanner.Alle solgt.
Kombinasjon
nr. 8
Avlssesongen
2021
Enya
Reg.nr:
NO32909/18
Tom Erik Skjærstein.
Torpavegen 39, 2870 Dokka
95110806
xxx Belger Du Nord Axel
Reg.nr:
SE36114/2015
Godkjent

Stamtavle
Parret 20. februar.Født 6 valper, alle hanner.
Kombinasjon
nr. 7
Avlssesongen
2021
xx Hagheimen's Terta
Reg.nr:
NO48590/13
Birger Steen
94815131
xxx Høgbrons Marshall
Reg.nr:
SE48400/2016
Godkjent

Stamtavle
Parret 1. og 3. februarFødt en levende valp.
Kombinasjon
nr. 6
Avlssesongen
2021
xx Ts-Ammy
Reg.nr:
NO45293/16
Terje og Svein Hauerberg, Horgenvegen, Auli
94862520 tehauerb@online.no
xx Brodern's Vilter De Ville
Reg.nr:
19713/05
Godkjent

Stamtavle
Inseminert 3. mars.Tispa er tom.
Kombinasjon
nr. 5
Avlssesongen
2021
Fb Leea
Reg.nr:
NO41591/17
Odd Lillerud
95755749
xx Eikerdalens Hunter
Reg.nr:
NO45867/17
Godkjent

Stamtavle
Parret og drektig. Valper ventes 15. ca. marsFødt 6 tispevalper.
Kombinasjon
nr. 4
Avlssesongen
2021
xxx Bloksbergs Sika
Reg.nr:
NO49325/16
Jørn Danielsen 92814203xx Ts-Affi
Reg.nr:
NO45290/16
Godkjent

Stamtavle
Kombinasjon
nr. 3
Avlssesongen
2021
xx Bagskjuldalen's Tilla III
Reg.nr:
NO45643/14
Odd Winger,
Røykenviklinna 530,
2760 Brandbu
97580359 odwinger@online.no
xx Hemplias Matoma
Reg.nr:
NO43535/18
Godkjent

Stamtavle
Parret 1. mars.
Konstater tom ved ultralyd.
Kombinasjon
nr. 2
Avlssesongen
2021
xxx Hagheimen's Soili
Reg.nr:
NO43115/15
Gjert Sundveten
Ramstadvn 40
1480 SLATTUM 41120420 gsundtveten@gmail.com
Gårdstunet's Alvin
Reg.nr:
NO43222/18
Godkjent

Stamtavle
Parret 10. mars. Bekreftet drektigFødt 6 valper, 5 tisper og 1 hanne. Alle er solgt.
Kombinasjon
nr. 1
Avlssesongen
2021
xx Brynsåsen's Silya
Reg.nr:
NO52110/15
Stig Erik Larsson, spangenveien 129 2340 Løten
41465188 stigeriklarsson@hotmail.com
xx Flyåsens Mikki
Reg.nr:
SE41130/2014
Anbefalt

Stamtavle
Parret 7. januar 2021
Kombinasjon
nr. 23
Avlssesongen
2020
xxx K.G Senta
Reg.nr:
NO47188/16
Knut Homdrom
90554543
xx Eikerdalens Hunter
Reg.nr:
NO45867/17
Godkjent

Stamtavle
Parret 9. og 10. mars 2021. Valper ventes rundt 9. mai 2021
Kombinasjon
nr. 21
Avlssesongen
2020
xxx Hagheimen's Flora
Reg.nr:
NO48591/13
Terje Ouff
Skjøttelvikveien 8
3484 Holmsbu
90050276
xxx Solstrimmans Finn-Heikki
Reg.nr:
SE38981/2016
Godkjent

Stamtavle
Parret 24. april 2021. Konstatert drektig. Valper ventes ca 25. juni 2021.Født 9 valper, en død. 1 tispe og 7 hanner.2 ledige hanner 10/8.
Kombinasjon
nr. 20
Avlssesongen
2020
Brynsåsen's Zita
Reg.nr:
NO43767/16
Runar Thon
Båstadveien 200 1860 Trøgstad
41205177
xxx Vidstiges Miko
Reg.nr:
SE37554/2014
Anbefalt

Stamtavle
Kombinasjon
nr. 19
Avlssesongen
2020
xx St-Tira
Reg.nr:
NO33230/16
Geir Holden
Melnesveien 57
1910 ENEBAKKNESET
90196342
ter@flt.no
xx Fb Kalle
Reg.nr:
17402/08
Godkjent

Stamtavle
Kombinasjon
nr. 18
Avlssesongen
2020
Bjella
Reg.nr:
NO43542/18
Geir Stenerud
Steinerud 1
2770 Jaren
90169996 geir.stenerud@hebb.no
xx Flyåsens Mikki
Reg.nr:
SE41130/2014
Godkjent

Stamtavle
Parret 13. og 15. februar 20218 valper, 4+4.Alle solgt.
Kombinasjon
nr. 17
Avlssesongen
2020
xxx Högbroens Röti
Reg.nr:
SE39451/2014
Sven Tore Granlund.
Dønnumvegen 2
2080 Eidsvoll
91171266 svengranlund.stg@gmail.com
xx Ts-Affi
Reg.nr:
NO45290/16
(Byttet fra tidligere Matoma)
Godkjent

Stamtavle
Parring blir ikke gjennomført
Kombinasjon
nr. 16
Avlssesongen
2020
xx Solstrimmans Finn-Pirkko
Reg.nr:
SE22312/2014
Knut Hauerberg 90969178xx Brynsåsen's Jack I I
Reg.nr:
NO52108/15
Godkjent

Stamtavle
Parret 18. februar 2021. Konstatert drektig ved ultralyd.Født 1 tispe.Solgt.
Kombinasjon
nr. 15
Avlssesongen
2020
xxx Bloksbergs Lilly
Reg.nr:
NO39228/12
Jørn Danielsen
Korterødveien 54,1794 Sponvika
92814203
xx Sörbogårdens Ilo
Reg.nr:
SE34067/2013
Godkjent

Stamtavle
Parret 5. november 2020Født 2 valper. 1 Tispe og 1 hanne.Alle solgt
Kombinasjon
nr. 14
Avlssesongen
2020
Bagskjuldalen's Kaiza
Reg.nr:
NO45862/18
Per Østbye.
Rustadvegn, 23
2834 RAUFOSS
41202961 per@raber.no
xx Eikerdalens Hunter
Reg.nr:
NO45867/17
Godkjent

Stamtavle
Kombinasjonen blir ikke brukt
Kombinasjon
nr. 13
Avlssesongen
2020
xxx Högbrons Ylva
Reg.nr:
SE13903/2016
Per Kristiansen
Stegenveien 408 Spydeberg
91743483 pkrist3@online.no
xx Hemplias Matoma
Reg.nr:
NO43535/18
Godkjent

Stamtavle
Parret 9. januar 2021Bekreftet drektig ved ultralyd. Født 9 valper 10. mars 2021. 6 tisper og 3 hanner.Alle solgt
Kombinasjon
nr. 12
Avlssesongen
2020
xx Mina
Reg.nr:
NO39153/15
Gaute Gjerpen
Melsomvikveien 401
3173 Vear
41862077
xx Hemplias Matoma
Reg.nr:
NO 43535/18
Godkjent

Stamtavle
18.09.20: Tispa har løpetid. Parret 22. september.Født 3 tisper og 2 hannerAlle solgt
Kombinasjon
nr. 11
Avlssesongen
2020
Finna I I I
Reg.nr:
NO45436/14
Arvid Roalstad Vestgardsåsen 3 3750 Drangedal 41558603xxx Taiko
Reg.nr:
NO49329/13
Anbefalt

Stamtavle
Parret 14. og 15. august. Konstatert drektig.
Kombinasjon
nr. 10
Avlssesongen
2020
xxx Ilebekkskogens Milli
Reg.nr:
NO37104/15
Torbjørn Bekkeli 97475170
Webside
xxx Saukkoniemen Ara
Reg.nr:
FI16138/15
Godkjent

Stamtavle
ParretAlle solgt
Kombinasjon
nr. 9
Avlssesongen
2020
Ratavarren Hila
Reg.nr:
FI21670/13
Odd Lillerud 95755749xxx Rn Jeppe
Reg.nr:
NO30591/16
Godkjent

Stamtavle
Parret 8. og 10. august 2020.Tispa er tom
Kombinasjon
nr. 8
Avlssesongen
2020
Sandåsfjellet's Manta
Reg.nr:
NO44445/13
Fred Vestby Sandås v 22
1746 Skjeberg
90064369. F-vestby@live.no
xxx Rn Jeppe
Reg.nr:
NO30591/16
Eller:
Matoma
Reg.nr:
NO43535/18
Godkjent på Rn Jeppe

Godkjent på Matoma
Parret med Rn Jeppe 26., 27. og 29. mai. Konstatert drektig .Født 12 valper 30. juli 2020. 6 tisper og 6 hannerLedige tisper og hanner.
Alle solgt
Kombinasjon
nr. 7
Avlssesongen
2020
Tuomaalan The Tella
Reg.nr:
FI24146/17
Trond Dokken, Ringebu
48271861
xxx Rn Jeppe
Reg.nr:
NO30591/16
Anbefalt

Stamtavle
Kombinasjonen blir ikke brukt
Kombinasjon
nr. 6
Avlssesongen
2020
xx Brynsåsen's Silya
Reg.nr:
NO52110/15
Stig Erik Larsson, spangenveien 129 2340 Løten
41465188 stigeriklarsson@hotmail.com
xx Fb Kalle
Reg.nr:
17402/08
Godkjent

Stamtavle
Parret 15. april 2020Tispa er tom.
Kombinasjon
nr. 5
Avlssesongen
2020
xxx Harehøgdas Nääni
Reg.nr:
NO40624/16
Odd Helge Nordengen
Formervegen 1
2345 Ådalsbruk
91195536
xx Belger Du Nord Aron
Reg.nr:
SE36116/2015
Anbefalt på Belger Du Nord Aron

Godkjent på Flyåsens Mikki
Parret 24. februar med Belger Du Nord Aron. Konstantert drektig.Født 2 tisper 4. mai.Alle solgt
Kombinasjon
nr. 4
Avlssesongen
2020
xx Högbrons Ylva
Reg.nr:
SE13903/2016
Per Kristiansen
Stegenveien 408
1840 Spydeberg
91743483
pkrist3@online.no
xxx Sörbogårdens Ville
Reg.nr:
SE18462/2014
Godkjent

Stamtavle
Kombinasjonen blir ikke brukt.
Kombinasjon
nr. 3
Avlssesongen
2020
Sandtjennåsens Liisa
Reg.nr:
NO44029/13
Gudmund Sandåker
4980 Gjerstad
41679557
xx Belger Du Nord Aron
Reg.nr:
SE36116/2015
Godkjent

Stamtavle
Konstatert drektig ved ultralyd. Ny oppdatering: Blir ingen kombinasjon
Kombinasjon
nr. 2
Avlssesongen
2020
xx Brynsåsen’s Lotta
Reg.nr:
NO52112/15
Svein Tore Tveite
Tveite 16
4720 Hægeland
93234228 svein@pipefiks.no
xx Bagskjuldalen's Zico
Reg.nr:
NO45634/14
Anbefalt
Stamtavle
Også anbefaling på Belger Du Nord Aron
Stamtavle
Parret 6. mars med. Belger Du Nord Aron Født 11 valper 4. mai. 6 tisper og 5 hanner.Alle solgt
Kombinasjon
nr. 1
Avlssesongen
2020
xxx Bloksbergs Lilly
Reg.nr:
NO39228/12
Jørn Danielsen
Korterødveien 54,1794 Sponvika
92814203
xx Härvsta Grym
Reg.nr:
SE33960/2016
Godkjent

Stamtavle
Parret 13. januar
Kombinasjon
nr. 1
Avlssesongen
2018/2019
x Høgbrons Tuula
Reg.nr:
SE31242/2013
Svein-Tore Kristiansen, Rødbergvegen 515, 2230 Skotterud
90855959 svein.tore.kristiansen@nsb.no
xx Sørbogårdens Ilo
Reg.nr:
SE34067/2013
Anbefalt

Stamtavle
NB! Tuula er nå UCH. Ny stamtavle kommer snart
Parret 14. og 15. januar. Konstantert drektig6 valper født 20. mars. 5 tisper og 1 hanne.Ingen ledige valper
Kombinasjon
nr. 2
Avlssesongen
2018/2019
xx Brynsåsen's Noomi
Reg.nr:
NO40608/12
Bent Rasmussen
Kåsaveien 77
3300 Hokksund
40554717 - 95084111
xx Baljåsens Nemo
Reg.nr:
SE42122/2011
Anbefalt

Stamtavle
Parret 26. januar.
Ultralyd viser at Noomi er drektig.
Født 9 valper 28. mars. 5 tisper og 4 hanner.Alle solgt
Kombinasjon
nr. 3
Avlssesongen
2018/2019
xx Hagheimen's Terta
Reg.nr:
NO48590/13
Birger Steen
Gamleveien 56
3612 Kongsberg
94815131
xx Brynsåsen's Jack I I
Reg.nr:
NO52108/15
Godkjent

Stamtavle
Parret.TomAlle solgt
Kombinasjon
nr. 4
Avlssesongen
2018/2019
xx Sandåsfjellet's Manta
Reg.nr:
NO44445/13
Fred Vestby
Sandåsveien 22
1746 Skjeberg
90064369
xx Vipulan Tuppu
Reg.nr:
SE45651/2014
Godkjent

Stamtavle Manta
Stamtavle Tuppu
Parret 10. 11. og 12. desember.
Hunden er drektig.
9 valper født 9. februar. 7 tisper og 2 hanner.
Kombinasjon
nr. 5
Avlssesongen
2018/2019
xx Ayla
Reg.nr:
NO43505/13
Jørn Bjerkeseth
Olsrudveien 10
92059812
xx Fb Kalle
Reg.nr:
17402/08
Godkjent

Stamtavle
Kombinasjon
nr. 6
Avlssesongen
2018/2019
xx Bloksbergs Stella
Reg.nr:
NO36125/14
Sjur (og Jørn) Danielsen
Ringveien 10D
1781 Halden
90889497 sjurd@halden.net
www.bloksbergs.com
xxx Bergnäsets Messi
Reg.nr:
SE42280/2011
Godkjent

Stamtavle Stella

Stamtavle Messi
Parret 12. og 13. desember. Begge hunder fri for AtaxiFødt 10 valper 9. februar. 3 tisper og 7 hanner. 2 tisper og 1 hanne døde ila første døgnet. Trolig pga lav fødselsvekt. Ellers friske og fine valperLedige hanner. Alle valper solgt
Kombinasjon
nr. 7
Avlssesongen
2018/2019
Brodern's Ak Clinte
Reg.nr:
NO39558/15
Dag Olav Kjernsholen Ulvikenvn. 531
1930 Aurskog
92490557 broderns@hotmail.com
xx Brynsåsen's Jack II
Reg.nr:
NO52108/15
Godkjent

Stamtavle
ParretTom
Ny oppdatering 11.12.2019. Regodkjenning gitt. Parrer på nytt. Tispa løper nå. Født 7 valper 16. februar 2020. 5 tisper og 2 hanner
Alle solgt
Kombinasjon
nr. 8
Avlssesongen
2018/2019
xx Slåttemyra's Lissu
Reg.nr:
NO45049/15
Borger Østli
Mikkel Saxlunds Veg 47 2338 Espa
41218953 - 41218953
xxx Pelkens Santo
Reg.nr:
SE28966/2013
Godkjent

Stamtavle
Parret 21. og 23. februar. Drektig6 valper født 26. april. 3 tisper og 3 hannerAlle solgt
Kombinasjon
nr. 9
Avlssesongen
2018/2019
xxx Hagheimen's Soili
Reg.nr:
NO43115/15
Gjert Sundtveten
Ramstadvn 40
1480 Slattum
48064694
xxx Pelkens Santo
Reg.nr:
SE28966/2013
Godkjent

Stamtavle
Parret 20. og 22. marsFødt 10 valper 20. mai. 3 Tisper og 7 hanner. Alle solgt
Kombinasjon
nr. 10
Avlssesongen
2018/2019
K.G Senta
Reg.nr:
NO47188/16
Knut Homdrom
Presteveien 19
4980 Gjerstad
90554543
xx Belger Du Nord Aron
Reg.nr:
SE36116/2015
Godkjent

Stamtavle
Parret 30. januar.
Bekreftet med valper
Født 7 valper. 3 tisper og 4 hanner.Alle solgt
Kombinasjon
nr. 11
Avlssesongen
2018/2019
xxx Högbroens Röti
Reg.nr:
SE39451/2014
Sven Tore Granlund
Brennagutua 4
2074 Eidsvoll Verk
91171266 svengranlund.stg@gmail.com
Roosgårdens Jäger
Reg.nr:
SE51273/2015
Anbefalt

Stamtavle
Parret 8. og 10. januar. Ultralyd viser at Röti er drektig.Født 8 valper. 3 tisper og 5 hanner.Alle valper solgt
Kombinasjon
nr. 12
Avlssesongen
2018/2019
xxx Högbrons Kiira
Reg.nr:
SE50182/2015
Arvid Handberg Furukollen 7318 Agdenes
41103098 arvidhandberg@hotmail.com
xxx Mannikarin Make
Reg.nr:
SE20222/2014
Godkjent

Stamtavle
Kombinasjon
nr. 13
Avlssesongen
2018/2019
xx Bukfylla's Ami
Reg.nr:
NO41593/12
Vidar Hagen
Raneisvegen 114
2900 Fagernes
95973017 astridh_hagen@hotmail.com
xx Brynsåsen's Jack I I
Reg.nr:
NO52108/15
Godkjent

Stamtavle
Parret 11. og 13. januar. Bekreftet drektig.Født 8 valper. 3 tisper og 5 hanner.Alle solgt
Kombinasjon
nr. 14
Avlssesongen
2018/2019
xx Mina
Reg.nr:
NO39153/15
Gaute Gjerpen Melsomvikveien 401 3173 Vear
41504662 ggjerpen@yahoo.no
xx Ae-Zeb
Reg.nr:
NO45145/10
Godkjent

Stamtavle
Kombinasjon
nr. 15
Avlssesongen
2018/2019
xxx Söpö
Reg.nr:
FI28593/12
Magne Bø
Åslikollen 10
1890 Rakkestad
99615881
xx Bagskjuldalen's Zico
Reg.nr:
NO45634/14
Godkjent

Stamtavle
Parret 18. og 20. mars
Kombinasjon
nr. 16
Avlssesongen
2018/2019
xx Tuula
Reg.nr:
NO52897/10
Svein Olaus Steen, Jarlsbergveien 636, 3039 Drammen
90764042 gullbors@hotmail.no
xx Häsenskogens Jacke
Reg.nr:
SE34996/2011
Anbefalt

Stamtavle
Parret 8. februar
Drektig
Født 4 valper 10. april. 2 tisper og 2 hanner.1 hanne ledig
Kombinasjon
nr. 17
Avlssesongen
2018/2019
xx Finnelia's Bjuti 2
Reg.nr:
NO60511/10
Ole Erlend Sandsmark, Viraksveien 190A, 4438 Sira
91889885
Puskajussin Fredi
Reg.nr:
FI32898/16
Godkjent

Stamtavle
Parret 13. februar.
Drektig.
Født 6 valper 22. april. 3 tisper og 3 hanner3 ledige valper
Kombinasjon
nr. 18
Avlssesongen
2018/2019
xxx Högbrons Kiira
Reg.nr:
SE50182/2015
Arvid Handberg Furukollen 7318 Agdenes
41103098 arvidhandberg@hotmail.com
xxx Högbrons Kaveri
Reg.nr:
SE39455/2014
Godkjent

Stamtavle
Parret 5. og 6. juliFødt 6 valper 1. september. 4 tisper og 2 hanner.Alle solgt
Kombinasjon
nr. 19
Avlssesongen
2018/2019
xx Fb Anja-Aris
Reg.nr:
NO44761/11
Rolf Syvertsen
Bjørkeveien 15 3300 Hokksund
93431313
rolfsyve@broadpark.no
xx Groheia's Borris
Reg.nr:
NO56165/16
Anbefalt

Stamtavle
Parret 28. februar. Bekreftet drektig.
Født 3 tisper og 1 hanne.
Alle solgt
Kombinasjon
nr. 20
Avlssesongen
2018/2019
xxx Ilebekkskogens Milli
Reg.nr:
NO37104/15
Torbjørn Bekkeli, Ingebergsbakken 10B, 2323 Ingeberg
97475170 hilde1969@outlook.com
xxx Bökebackens Nixon
Reg.nr:
SE39144/2015
Godkjent

Stamtavle
ParretFødt 4 tisper og 5 hannerAlle solgt
Kombinasjon
nr. 21
Avlssesongen
2018/2019
Bloksbergs Ronja
Reg.nr:
NO39229/12
Glenn Bjerke
Tiurveien 3
1870 Ørje
95960229 glenn.bjerke@hotmail.com
xxx Ulvsveåsens Jacko
Reg.nr:
SE35563/2014
Godkjent

Stamtavle
Parret 28. og 29. juliFødt 10 valper 26. september. 3 tisper og 7 hannerAlle solgt
Kombinasjon
nr. 22
Avlssesongen
2018/2019
Ratavarren Hila
Reg.nr:
FI21670/13
Odd Linnerud 95755749xxx Groheia's Borris
Reg.nr:
NO56165/16
Godkjent

Stamtavle
Parret 11. maiTom
Kombinasjon
nr. 23
Avlssesongen
2018/2019
Essi
Reg.nr:
NO43655/14
Arne Knut Nytrøen Skogheim Smågardan 23 2500 Tynset
90206395 arnenytroen@hotmail.com
xx Häjjo
Reg.nr:
SE31250/2013
Godkjent

Stamtavle Essi

Stamtavle Hajjo
Parret 7. og 8. mars 2020. Bekreftet drektig.Født 9 valper 7. mai 2020. 6 tisper og 3 hanner1 tispe ledig
Kombinasjon
nr. 24
Avlssesongen
2018/2019
xx Hagheimen's Flora
Reg.nr:
NO48591/13
Terje Ouff
Skjøttelvikveien 8
3484 Holmsbu
90050276
xxx St-Hempa
Reg.nr:
NO34662/14
Godkjent

Stamtavle
Parret 22. augustFødt 7 valper 23. oktober. 4 tisper og 3 hannerAlle solgt
Kombinasjon
nr. 25
Avlssesongen
2018/2019
Harklockans Finn-Ayla
Reg.nr:
SE40388/2017
Henrik Öhlund - Lillpite. 0046 (0)725083700xxx Groheia's Birk
Reg.nr:
NO56168/16
Eller;
xxx Groheia's Borris
Reg.nr:
NO56165/16
Anbefaling på 2 forskjellige hannhunder

Stamtavle
Kombinasjon
nr. 26
Avlssesongen
2018/2019
xx Sandåsfjellet's Manta
Reg.nr:
NO44445/13
Fred Vestby
Sandåsveien 22
1746 Skjeberg
90064369
Puskajussin Jehu
Reg.nr:
SE22477/2017
Eier:
Jari Ramn
+46761173651
Godkjent

Stamtavle
Parret 20. november
Kombinasjon
nr. 27
Avlssesongen
2018/2019
xx Maya
Reg.nr:
NO47192/16
Olav Unnestad
Brekkelia 2
1816 Skiptvet
41643360
xx Bossmålas Nikko
Reg.nr:
SE39835/2015
Godkjent

Stamtavle
Parret 8. desember.
Drektig
Født 9 valper 6. februar 2020. 3 tisper og 6 hannerAlle solgt
Kombinasjon
nr. 28
Avlssesongen
2018/2019
xx Brynsåsen's Silya
Reg.nr:
NO52110/15
Stig Erik Larsson Spangenveien 129 2340 Løten
41465188
xx Bossmålas Nikko
Reg.nr:
SE39835/2015
Godkjent

Stamtavle
Kombinasjon
nr. 29
Avlssesongen
2018/2019
Helly
Reg.nr:
NO42916/15
Frank Hansen
Tågmyrvegen 320
2430 Jordet
90627893 ingerheleneng@gmail.com
xx Flyåsens Mikki
Reg.nr:
SE41130/2014
Godkjent

Stamtavle
Parret 16. mars 2021Født 7 valper 17. mai. 3 hanner og 4 tisper.Alle solgt.
Kombinasjon
nr. 30
Avlssesongen
2018/2019
xx TS-Ammy
Reg.nr:
NO45293/16
Terje Hauerberg, Horgenvegen 184, 1929 Auli
94862520 tehauerb@online.no
Bossmålas Leo
Reg.nr:
SE27037/2012
Godkjent

Stamtavle
Konstatert tom ved ultralyd
Kombinasjon
nr. 31
Avlssesongen
2018/2019
Tina
Reg.nr:
NO42914/15
Ørjan Bernhus
44026650
Tl Hugo
Reg.nr:
NO43308/18
Godkjent

Stamtavle
Melding fra tispeeier:
Kombinasjonen vil ikke gjennomføres
Kombinasjon
nr. 32
Avlssesongen
2018/2019
xxx Engeråsens Lisa
Reg.nr:
NO46108/17
Per og Marianne Grahn
Smedveien 2
1940 Bjørkelangen
92843623
xxx Vidstiges Loke
Reg.nr:
SE38595/2013
Godkjent på Loke
Stamtavle
Anbefalt også Roosgårdens Jäger
Stamtavle
Parret 11. og 12. januarFødt 5 valper 11. mars 2020. 4 tisper og 1 hanne.