Kontingent for 2022

Kontingentkrav for 2022 for alle medlemmene i Finskstøverforeningen Norge er nå sendt ut fra NKK. […]