Info fra nytt avlsråd

På RS ble det valgt inn tre nye representanter for avlsrådet for finskstøver. Det nye […]