Finskstøvervalper ventes ca 15. Mars 2019

Mor: Ndjch Nuch Such Högbrons Røti SE39451/2014. Hun har 2×1åp, 2x1ep, 3x2ep og 1x0ep pga skade. Årets finskstøver over 36 måneder i 2018, Årets hund i Romerike harehundklubb i 2017. Ble nr. 6 og 2.reserve til NM på DM 2 i 2018.
Far: Roosgårdens Jäger SE51273/2015. Han har 2×1åp og 1×3Åp  på 3starter og BIM på utstilling.
Begge hundene har spesielt godt gemytt.
Begge hundene har A hofter og er fri for Ataxi. Begge har meget god jaktlyst og fint og hørbart mål.

Stamtavle

Ved interesse henvendelse 91171266

Sven Tore Granlund
Brennagutua 4
2074 Eidsvoll Verk
91171266
svengranlund.stg@gmail.com

Posted in Valper til salgs.