Info fra avlsrådet

Året 2018 ser ut som det blir født mange valper, med mye forskjellige kombinasjoner. Vi […]