Statutter for vandrepokaler

Svenska Finskstövarföreningens Vandringspris FFN 30-år

Statuter

  • Priset börjar vandra år 2019 till och med 2025.
  • Gäller för Norskägd hund som deltar på Elit prov i Sverige.
  • Tilldelas den hund som har uppnått bästa drevtid och egenskapspoäng vid Elit prov i Sverige.
  • Vid lika drevtid går det till den hund som har den högsta egenskapspoängen.
  • Vid lika egenskapspoäng går det till den yngsta hunden.
  • Vandringspriset vandrar i 7 år och utdelas för alltid år 2026 till den hund som har vunnit flest gånger.
  • Vid lika många vinster går det till den hunden som har den högsta egenskapspoängen.
  • Vid lika egenskapspoäng går det till den yngsta hunden.
  • För att få delta måste ägaren vara medlem i FFN.

Bukfylla`s Kennel Vandre Pokal

 Gitt av: Ndch  Sjch  –  Amie/86 og Ndch  –  Hiski/02
 Pokalen er i ny sølv, og er 18 cm. høy.

Ungdomspokalen.

Til den yngste ekvipasje (fører + hund) på prøve tidspunktet, som oppnår jakt premiering.
Fører må være registrert som eier/deleier av hunden i NKK.
Hundefører må være yngre enn 25 år den dagen resultatet oppnås.
Resultatet må være oppnådd i Norge.
Konkurranseperiode = Jaktsesong.
Gjelder kun for Finsk støver.
Vært medlem av FFN i minst 1 år.
Pokalen vandrer i 7 år, fra sesong 2010/11 – 2016/17.
Utdeles til den hundefører som har flest napp i pokalen.
Ved likt antall napp, til den yngste ekvipasje.
Pokalen utdeles for all tid i 2017


Harefallets Vandre Pokal

(Oppdretter Pokalen).

Gitt av: Vidar Bjørnstad og Thor Sæteråsen.
Pokalen er i tin, og er 18 cm. høy.

Til oppdretter av beste kull på prøve, under 3 år.
Kun et resultat pr hund teller.
Konkurranseperiode = Jaktsesong.
Resultatet må være oppnådd i Norge.
Gjelder kun for Finsk støver.
Vært medlem av FFN i minst 1 år.
Poengbergning: 1 Ep=7p. 2 Ep=5p. 3 Ep=4p. 1 Åp=3p. 2 Åp=2p. 3 Åp=1p.
Pokalen vandrer i 7 år, fra sesong 2010/11 – 2016/17.
Utdeles til den oppdretter med flest napp i pokalen.
Ved likt antall napp, til den oppdretter med høyst poengsum.
Ved likt antall poeng, til den med flest 1 Ep.
Pokalen utdeles for all tid i 2017.


Harefallets Vandrings Pokal

 Gitt av Thor Sæteråsen og Vidar Bjørnstad.

 Yngste Premierte Hund Pokalen.

Tildeles yngste hund som oppnår jaktpremiering ved prøvetidspunktet.
Ved lik alder, til den med lengst losreprise..
Konkurranseperiode = Jaktsesong.
Resultatet må være oppnådd i Norge.
Gjelder kun for Finsk støver.
Vært medlem av FFN i minst 1 år.
Pokalen vandrer i 7 år, fra sesong 2010/11 – 2016/17.
Utdeles til den eier med flest napp i pokalen.
Ved likt antall napp, til yngste hund.

Pokalen utdeles for all tid i 2017


Tranlandets Kennel Vandrepremie

Gitt av Gunnar Hansson.

Mål Premien.

Til Tispe/Hanne som har oppnådd minst 3 Ep, og høyeste poengsum for Mål 6 a + b i løpet av en dag.
Resultatet må være oppnådd i Norge.
Konkurranseperiode = Jaktsesong.
Gjelder kun for Finsk støver.
Vært medlem av FFN i minst 1 år.
Ved poeng liket, til yngste hund ved prøvens gjennomføring.
Pokalen vandrer i 5 år, fra sesong 2010/11 – 2014/15.
Utdeles til den hund med flest napp i pokalen.
Ved likt antall napp, til den hund med høyst poengsum.
Ved likt antall poeng, til yngste hund ved prøvenes gjennomføring.

Pokalen utdeles for all tid i 2015


Statutter for FFN`s Rev Pokalen.
Avels Fatet

Gitt av Reinert Vikan

Tildeles den hund som har oppnådd best premiering på åpen prøve rev.
Ved lik premiering, til den hund som har høyeste poengsum på åpenprøve rev.
Ved lik poengsum, til yngste hund.
Resultatet må være oppnådd i Norge.
Vandrings premien løper i 7 år, fra sesong 2011/12 – 2017/18 og utdeles for alltid i år 2018 til den hund som har flest napp i premien.
Ved likt antall napp, til den hund med beste poeng sum.
Ved lik poengsum, til yngste hund.
For å delta må deltageren være medlem i FFN.


Broderen`s Kennel Vandrings Premie

Gitt av Dag-Olav Kjernsholen.

Tildeles nå levende avels tispe med flest jaktpremierte avkom på prøve.
Tildeles kun en gang pr. Tispe.
Konkurranseperiode = Jaktsesong.
Tispen må være norsk registrert, mens avkom kan være registrert i utlandet..
Være medlem av FFN.
Pokalen vandrer i 7 år, fra sesong 2011/12 – 2017/18.
Utdeles for alltid til den hund med flest premierte avkom på tildelings tidspunkt.
Ved likt antall, til yngste hund på tildelings tidspunkt.

Pokalen utdeles for all tid i 2018


Finskstøveren
Oppdretter premien

Gitt av: Tranlandets Kennel v/Gunnar Hansson og Fb Kennel v/Frank Vidar Brusveen

Til oppdretter av beste kull på prøve, under 3 år.
Kun et resultat pr hund teller, hunder fra samme kull kan kun delta ett år. Konkurranseperiode er Jaktsesong. Resultatet må være oppnådd i Norge.
Gjelder kun for Finsk støver. Oppdretter må ha vært medlem av FFN i minst 1 år.
Poengberegning: 1 Ep=7p. 2 Ep=5p. 3 Ep=4p. 1 Åp=3p. 2 Åp=2p. 3 Åp=1p.
Premien vandrer i 6 år, fra sesongen 2017/18 – 2022/23 Utdeles til den oppdretter med flest napp i premien. Ved likt antall napp, til den oppdretter med det høyeste års resultatet. Ved likt antall poeng, til den med flest 1 Ep.

Premien utdeles for all tid i 2023