Rovviltjakt med Finskstøver

 

 

 

 

 

 

Mange forbinder Finskstøver med harejakt, bål og godt voksne gubber. Men er det virkelig hele og eneste sannheten? Vi håper og trur at det er mulig å snu den oppfatningen!

Støverjakten er noe mange mener er «forgubba» og lite actionpreget, men vi som brenner for rovviltjakt med støver ser på denne jaktformen med helt andre øyne. Vi er overbevist om at mange kommer å se på Finskstøveren som et fantastisk verktøy for rovviltjakt, og en god jaktkompis. Finskstøveren er en fantastisk morsom rase som fungerer fantastisk bra som rovvilthund. Vi som ser etter individer og kull med kjærlighet for å jage rovvilt må til dels se over til våre naboland, noe som har fått oss til å knytte kontakter på tvers av grensene. Vi samarbeider og har kontakt med jegere som jakter alt av rovvilt med Finskstøveren, både i Sverige og Finland.

Finskstøverforeningen har et ønske om at flere unge jegerspirer ser på den finske støverrasen, og oppdager dens muligheter, spesielt for rovviltjakt. Vi hører stadig om ungdommer som blir med på revejakt og blir helt frelst av jaktformen. Så dukker temaet opp, hvilken rase skal jeg velge?

Det finnes like mange meninger om rasevalget som det finnes jegere. Men en ting er helt sikkert, Finskstøveren er en utmerket rase for rovvilt, noe som vi ønsker vise frem. Vi vet nemlig hvor flinke finner det finnes rundt om i landet. Mange som i dag jakter rovvilt, bruker en del blandingshunder, noe som skaper en mer uforutsigbar avl, vi mener at Finskstøveren har noe av styrken i å ha en bred avlsbase. Det er viktig for psyke, fysikk og bruksegenskapene at vi kan stille hundene på utstilling og jaktprøver, på den måten greier vi og ta vare på det positive, og samtidig gi valpekjøpere bedre grunnlag for gode valg.

Finskstøveren er like bra, om ikke bedre enn alle andre raser til rovviltjakt, vi som hundeeiere og rovviltjegere må bare bli flinkere til å få dette dokumentert! Vi stiller nemlig hundene våre alt for sjeldent på jaktprøver. Mange jegere er mer opptatt av å jakte enn gå jaktprøver, men når vi først skal ha en valp etter foreldre med dokumentert rovviltinteresse, så rister vi oppgitt på hodet fordi valgene er få på papiret. Vi vet at mange som bruker støveren sin på revejakt mener at jaktprøvereglene burde vært endret, slik at reglene er tilpasset for hunder som skal jakte på rovvilt, dette er noe vi ønsker å se nærmere på.

Vi ønsker å kunne bidra til at de som ønsker å bruke en Finskstøver til rovvilt, har et sted å vende seg til. Ofte blir det stilt mange spørsmål rundt finnen i ulike diskusjoner, som for eksempel om den går å prege på kun rovvilt, få rådyrrein, psykisk styrke osv, og ikke minst hvordan. Vi vet at rasen er svært allsidig. De kull som blir planlagt med tanke på rovviltjakt, ønsker vi at rovviltjegerne skal kunne få høre om i større grad enn tidligere. Et av ønskene er også at dersom en harajeger har fått en finsk støver som kun foretrekker rev for eksempel, vil vi kunne hjelpe til og finne en som ønsker revestøver.

Vi håper å få flere medlemmer, særlig de yngre, da disse er morgendagens støverjegere som kommer til å forme jakta, jaktprøver og avlsarbeidet fremover.

Vi har opprettet en side på Facebook, som heter «Rovviltjakt Med Finskstøver Norge», her vil vi kunne bl.a. dele erfaringer, meninger om bruk og preging av rasen. Siden kommer også å fungere som formidling av planlagte kull, og omplasseringer av Finskstøver. Harejegeren har lenge hatt diskusjonsforum, men vi rovviltjegere trengte et sted hvor vi kan diskutere Finskstøveren uten å blande inn harejakt.

Sosiale medier som Facebook, er også lettere tilgjengelig for de yngre jegerne, noe som gjør at vi forhåpentligvis klarer å få promotert rasen på en bra måte.

Mvh Rovviltgruppa i FFN