Komiteer og utvalg

 

Valgkomite:

Frank Ove Lia       E-post: folia@online.no 

Øystein Frorud     E-post: oyfrorud@online.no

Sverre Rinden       E-post: sverrerinden@gmail.com


Revisorer:

Arne Gunnar Tollhaugen

Elvar Aune


Redaksjonskomite:

Knut Kjeverud og Stener Ruud E-post: ffnstyre@gmail.com  


Salg av profileringsutstyr:

David Herberg, Kollsvegen 494. 2825 Gjøvik tlf. 91353869  E-post: dbirghe@online.no


Webmaster

Benjamin Abrahamsen, Tlf: 91706217, E-post: beab@online.no